Kategorie

Newsletter

Producenci

Bohdan Szucki - Narodowe Siły Zbrojne w moim życiu Powiększ do pełnego rozmiaru

Bohdan Szucki - Narodowe Siły Zbrojne w moim życiu

Wspomnienia Bohdana Szuckiego pod tytułem "NSZ w moim życiu". Sam autor stwierdza, że " (...) jako jeden z kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy, miałem znikomy wpływ na działanie NSZ jako całości (...). Książka nie jest ani wyczerpujacą monografią o NSZ ani też moją biografią, lecz zbiorem wspomnień uzupełnionych o znane mi fakty z historii mojej rodziny i ziemi, na której przyszło mi żyć(...)

Więcej szczegółów

9 dostępnych

30,00 zł brutto

Klienci, którzy zakupili ten produkt kupili również :

7 innych produktów w tej samej kategorii

Bohdan Szucki - dr toksykologii, myśliwy. Urodził się w 1926 r. w Berezie Kartuskiej. Przed wojną uczęszczał do gimnazjum w Pińsku. W okresie okupacji żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych. Od października 1942 do sierpnia 1944 roku w oddziałach partyzanckich w III Okręgu NSZ (Lubel­szczyzna), potem w konspiracji w Gdańsku. W 1943 r. uzyskał stopień podchorążego. Po wojnie represjonowany. Prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych od po­czątku jego istnienia (od 1990 r.), a od 2007 r. Honorowy Prezes Związku.

Słowo od Autora

Narodowe Siły Zbrojne w znacznym stopniu zaważyły na moim życiu. W pewnych okresach, szczególnie w czasie drugiej wojny światowej, determinowały je prawie każdego dnia. Oczywiście, jako jeden z kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy, miałem znikomy wpływ na działanie Narodowych Sił Zbrojnych jako całości. Co najwyżej, starałem się wypełniać obowiązki wynikające z dobrowolnej służby w tej polskiej armii.

Jeżeli przyjmiemy, że Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych jest w pewnych aspektach kontynuacją NSZ w zmienionych warunkach społecznych i politycznych, to na tym etapie moje działania były bardziej znaczące.

Książka ta nie jest ani wyczerpującą monografią o NSZ, ani też moją biografią, lecz zbiorem wspomnień uzupełnionych o znane mi fakty z historii mojej rodziny i ziemi, na której przyszło mi żyć. Żywię nadzieję, że owe wspomnienia utrwalą pamięć o moich najbliższych, o rodzinie, która tak jak wiele innych polskich rodzin, niszczona była przez tragiczne wypadki w dziewiętnastym wieku oraz podczas pierwszej i drugiej wojny światowej, a później także w czasach komunizmu.

Zawartość niniejszej publikacji w przeważającej części dotyczy drugiego ćwierćwiecza dwudziestego wieku, dlatego nie ma w niej informacji o moich dzieciach i wnukach, o mojej pracy zawodowej i naukowej czy o długoletniej pasji myśliwskiej.

Dwa pierwsze rozdziały opisują życie moje i mojej żony Hani w przedwojennej Polsce. Dwa kolejne krótkie rozdziały obrazują, jak w czasie drugiej wojny światowej poczynali sobie na ziemiach polskich sowieccy i rodzimi komuniści. Są one niejako wstępem do najobszerniejszego rozdziału traktującego o moich przeżyciach w Narodowych Siłach Zbrojnych. Uzupełnieniem jest tekst o modlitwach żołnierzy NSZ oraz rozdział o początkach kombatanckiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Końcowe aneksy zawierają – moim zadaniem – niezwykle istotne i po części mało znane teksty, będące interesującym dopełnieniem całości.

Moje wspomnienia mają niejednorodną formę – powstawały na przestrzeni kilkunastu lat i po części stanowią zapis nagrań magnetofonowych lub filmowych. W ich drukowanej wersji starano się zachować charakter słowa mówionego – gawędy przedwojennego kresowiaka i starego partyzanta. Fragmenty moich tekstów, które w tej czy innej postaci były już wcześniej publikowane, zostały przejrzane i uzupełnione.

Chciałbym, by te zapiski pomogły choć trochę przybliżyć czytelnikom prawdę o opisywanym okresie historycznym, tak ważnym zarówno dla poszczególnych osób, jak i dla całego naszego narodu. Przybliżyć prawdę – jakże skutecznie zafałszowywaną przez komunistów i nie tylko przez nich.

Zapraszam do czytania.

20 września 2012 roku, w siedemdziesiątą rocznicę powołania Narodowych Sił Zbrojnych

 

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Jedynie zarejestrowani klienci mogą komentować